Audyt Strony Internetowej

Profesjonalny audyt witryny internetowej może pomóc w zidentyfikowaniu szeregu problemów, które mogą utrudnić działanie i skuteczność witryny.

Audyt

Strony Internetowej

Najlepszym sposobem na rozwiązanie każdego problemu jest przeprowadzenie audytu strony internetowej.

Obejmuje on audyt strony, poszukiwanie błędów i wad, a także odkrywanie możliwych problemów, które mogą pojawić się w przyszłości.

Czym jest audyt stron internetowych?

Słownik języka polskiego definiuje audyt jako “badanie kondycji finansowej firmy i planowanie jej rozwoju, przeprowadzane przez ekspertów”.

W praktyce jest to pojęcie bardzo szerokie, odnoszące się nie tylko do całych firm, instytucji czy innych organizacji, ale także do ich konkretnych jednostek organizacyjnych, procesów czy projektów. Audyty przeprowadzane są również w przestrzeni cyfrowej wobec systemów, aplikacji czy stron internetowych. Sprowadzają się one przede wszystkim do inspekcji, identyfikacji problemów i analizy perspektyw.

Audyt strony internetowej może być przeprowadzony przez obiektywny podmiot, który nie miał nic wspólnego z tworzeniem i funkcjonowaniem danej witryny. Przeprowadzana jest analiza kwestii technicznych i prawnych, przegląd strategii marketingowej oraz dokładny przegląd funkcji operacyjnych. W każdym przypadku istotne jest, aby oceny dokonywała osoba, która nie jest zainteresowana wynikiem analizy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo manipulacji wynikami.

W jakim celu przeprowadza się audyty stron internetowych?

Audyty stron internetowych są przeprowadzane przez webmasterów lub właścicieli, aby zapewnić, że strona działa prawidłowo i zidentyfikować wszelkie problemy na swojej stronie. Niektóre rodzaje audytów stron internetowych obejmują ocenę wyników działań marketingowych, określenie, jak dobrze działa konkretny obszar witryny, sprawdzenie, czy odwiedzający wracają na konkretną stronę itp.

mimo zwiększonego ruchu na stronie sprzedaż ciągle stoi w miejscu,
użytkownicy spędzają na stronie dużo czasu, ale nie przechodzą na kolejne podstrony itp.
działania w zakresie pozycjonowania nie przynoszą oczekiwanych efektów,

Audyt służy do ustalenia, dlaczego wystąpił dany problem, co pozwala kierownictwu zidentyfikować przyczyny i wdrożyć działania naprawcze. Audyty mogą również pomóc menedżerom w podjęciu decyzji, czy współpracować z agencją SEO/marketingową, czy zmienić dostawcę.

Typy audytów stron internetowych

Istnieją trzy główne rodzaje audytów stron internetowych. Są to: * Audyty treści * Audyty struktury * Audyty wydajności

audyty IT,
audyty marketingowe (biznesowe),
audyty prawne.
Audyty IT

Pierwsza grupa obejmuje dwie główne podgrupy:

audyt wydajności,
audyt bezpieczeństwa,
audyt legalności oprogramowania.

Polegają one na testowaniu parametrów technicznych strony internetowej i poszukiwaniu błędów, które mogłyby obniżyć uzyskiwane wyniki lub stanowić konkretne zagrożenia.

Audyty marketingowe

Audyty marketingowe, które służą do określenia jak funkcjonuje strona internetowa firmy i czy wpłynie to na obroty firmy. W tej grupie można wyróżnić:

audyt SEO,
audyt UX,
audyt systemów analitycznych (np. Google Analytics),
audyt kampanii reklamowych.

Są to analizy SEO (search engine optimization) strony internetowej przez wykwalifikowanych ekspertów SEO, którzy mogą wskazać błędy w projekcie strony i/lub zachowaniach użytkowników, które mogą powodować złe wyniki SEO.

Audyty prawne

Wchodząc na stronę internetową należy pamiętać, że musi ona przestrzegać przepisów prawa. Najczęściej odbywa się to w następujących grupach:

audyt regulaminu sklepu internetowego.
audyt RODO (związany z ochroną danych osobowych),

Zawiera przede wszystkim analizę stosowanych procesów i zapisów oraz ich zgodności z wymogami prawnymi.